Horten og Omegn Travforening

 

Styret Horten Travforening 2019


Tina Gabrielsen
Marius Bugge
Stig Gyllensten
Yvonne Øvrebø
Hege Rollstad
Thomas Rød
Thomas Kirkeby

  ---------------------------------------------------------------------------------


Styremøte 1 

06.02.19

 


Sted: Hos Tina kl. 17.30

Tilstede: Tina, Marius, Stig, Thomas R, Thomas K og Yvonne 

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
Referatet er godkjent.

2: Konstituering nytt styre m/ fordeling av arbeidsoppgaver
Nytt styre er som følger:
Leder:   Tina Gabrielsen
Nestleder:   Marius Bugge
Kasserer:   Stig Gyllensten
Sekretær:    Yvonne Øvrebø
Styremedlem:  Hege Cecilie Rollstad
Varamedlem:  Thomas Rød
Varamedlem:  Thomas Kirkeby


Oppgaver:
Medlemsansvarlig: Hege Cecilie Rollstad og Thomas Kirkeby
Ponniansvarlig:  Hege Cecilie Rollstad 
Vognansvarlig Jarlsberg:   Thomas Rød
Webansvarlig:  Marius Bugge
Facebook:   Yvonne Øvrebø
Teknisk ansvarlig: Marius Bugge


Diverse oppgaver:
- Thomas Rød skal kjøpe ny kodelås til vognene på Jarlsberg, samt låse begge vognene sammen.  
- Ansvarlig for løypene Lørge/Kimestad, samt dugnad – Truls Wivestad vil bli forespurt.
- Seierskavalkade for 2019 – Marius setter sammen løpene og Yvonne oppdaterer liste underveis.
- Bestilling av hotellrom og bord som premie av tippekonkurransen ordnes av Marius.

3: Evaluering GF
- Vi er såpass fornøyde med både lokaler og mat, at vi ønsker å holde Generalforsamling for 2020 på samme sted.
- Ønsker musikk etter middagen neste år.
- Foredragsholder – forslag ønskes.
- Pokaler til neste års priser.

4: Sette dato for GF 2020
- Dato: 18 januar

5: Utarbeide årshjul
- Årshjul for 2019 er gjennomgått. Det er satt opp punkter på hva som skal gjennomføres og huskes på dette året.

6: Økonomi
- Grei økonomi, men vi må prøve å holde kostnader nede grunnet noe reduserte bingoinntekter i forhold til tidligere år.

7: Idemyldring
- Konkurransen med tipping av antall seire denne året skal videreføres. Tina sender ut mail.
- Til start prosjektet på Jarlsberg- sjekke litt rundt dette med avgifter osv.
- Styret ønsker å stille med stand på Solhøy i forbindelse med V75.

8: Eventuelt
- Husk å tilbakemelding til Tina på diverse mailer uansett om man har synspunkter eller ikke. God kommunikasjon er viktig for at styret skal fungere ordentlig.
- 1. mars skal flere i styret dele ut kaffe og gulrøtter til startende på Jarlsberg. Klistremerker med foreningens logo skal være på posene med gulrøttene
- Andelshest – luftes nok en gang for medlemmer og ta stilling til dette ved eventuelle henvendelser.
- Neste styremøte: 03. april 2019

Ref: Yvonne

Styremøte 5/18


24.10-2018

Tilstede: Tina, Thomas Rousalis, Stig, Hege, Marius og Yvonne


1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent2. Økonomi

Stabil – bingoinntekter omtrent som i fjor. Grasrotandelen på vei noe ned.


3. Gjennomgang av Hortensdagen

*Totalt 128 stk. var med på Hortensdagen og dette er vi i styret veldig fornøyd med.

*Det har kommet gode tilbakemeldinger fra diverse sponsorer om en vellykket gjennomføring.

*Vi diskuterte litt rundt dette med premiering i hvert løp og ønsker å se på andre løsninger.

Ble enige om at alle skal ha klart hvert sitt forslag til neste styremøte for en vurdering.

*Årets tandemhester fungerte bra og disse kuskene stilte sporty opp: Joakim Hansen, Josefine Eilertsen, Adrian Solberg og Anne Grethe Rasmussen.

*Sponsorprisen vil fra 2019 øke fra 7000,- til 7500,-


4. Generalforsamling 19 januar 2019, fordeling av oppgaver

*Tina har snakket med Vidar Kalnes og han vil gjerne skrive den sportslige delen, noe vi er enormt glade for.
*Egenandelen for medlemmer som ønsker å være med på Generalforsamlingen vil være på 150,-
*Det kom opp flere gode forslag på hvem som kan være foredragsholdere.


5. Eventuelt

* Foreningen har en del ponniutstyr vi ikke får brukt. Thomas tar kontakt med Hans Martin Løve i ponnigruppa om de har behov for noe av dette.
*Amatørmatchen på Jarlsberg – ønsker vi å videreføre dette? Det ble diskutert og vi kom frem til at vi ønsker det, men med noen endringer. Forslag: Poengskala og med premiering hvert kvartal og sele som premie.
* Vi ser på muligheten for jakker med HOT sin logo. Stig sjekker pris ang. brodering.
* Vår årlige tippekonkurranse ble bestemt videreført også til 2019.
* Ponnifilmen HOT har sponset – Marius tar kontakt med Horten kino. Vi ønsker å bruke den som reklame på Den store kinodagen lørdag 3 november, dette i håp om å nå ut til mange for rekruttering.
* Det ble diskutert litt rundt Klasseløpsauksjonen 2019.

Ref: Yvonne


Styremøte 4/18

Styremøte  29.08.18  

Sted:  Kl. 18.00 på Pizzanini.

Tilstede: Stig, Hege, Tina, Thomas Rousalis, Marius, Thomas Rød og Yvonne

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent

2. Økonomi

God økonomi. Det har vært noe nedgang i antall grasrotandeler og håper derfor medlemmer og andre har lyst til å knytte sine andeler opp mot HOT.

3: Hortensdagen 14.09.18, fordeling av oppgaver

Vi hadde en gjennomgang av oppgavelista nok en gang og mye har falt på plass, men det gjenstår fremdeles en del. Vi må ha fokus på hester og kusker til tandemløpene våre.  

4. Profilering

Leder ønsker at HOT skal bli mer synlig ved å for eksempel ha på klær med foreningens logo når man er på diverse travbaner og ellers.

Vi ble enige etter en liten idemyldring, at pris på noen konkrete ting skal sjekkes. 

5. Eventuelt

* To av våre medlemmer har søkt støtte til grus til sine treningsløyper på Skoppum og Nykirke.  HOT pleier å bidra med 5000,- til grusing av løyper annet hvert år og begge kvalifiserer til støtte i år. HOT støtter derfor 5000,- x 2.

* Ett medlem har søkt om bidrag til utgifter i forbindelse med ponnilandsleir på Momarken i juni i år. Som kjent er HOT opptatt av rekruttering til travet og vi ønsker å støtte våre unge medlemmer som er i gang med ponnitrav. Det ble derfor besluttet å bidra med 2500,-

* 4 stk. bilkjøring forbudt skilt er bestilt og ferdig laget. Disse skal plasseres i Lørge/Kimestad løypene og er snart på plass.

* Marius har sjekket opp to forskjellige alternativer til pc som skal brukes i styret. Disse alternativene sendes til styret. 

* Dugnad På Lørge/Kimestad blir det i høst. Dato for dette vil sendes ut på mail når den er fastsatt.

 Ref: Yvonne


Styremøte 2/18
Sted:            Kl. 17.30 på Pizzanini
Tilstede:      Tina, Thomas, Marius, Hege, Thomas Rød og Yvonne


1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent

 

2. Økonomi

Stig ikke tilstede.

 

3. Planlegging av Hortens dagen

Vi avventer nærmere planlegging av denne dagen til neste styremøte.

4. Referat fra Thomas, Stig og Thomas fra Generalforsamlingen til Vestfold Travforbund.

En gjennomgang – ok.

5. Eventuelt 

* Mottatt søknad om støtte til vest og hjelm fra et medlem

Vedtak: Godkjent med inntil 5000,-  Kvittering må gis til HOT sin kasserer etter innkjøp.     

* Generalforsamling for HOT i 2019

Ett siste lokalet skal sjekkes ut før styret bestemmer endelig lokasjon for neste års Generalforsamling.

*Hjemmesiden vår

Den er treg, samt at man får opp en feilmelding. Dette sjekkes ut og jobbes med.

* Harv

 Kjøp av piggharv til foreningens anlegg på Kimestad/Lørge. Pris innhentet og den ender på 49 900,- pluss mva fra Svinndal Landbruk AS.

Dette er ett vedtak som er godkjent fra tidligere, men som først nå blir satt i verk.

* Generalforsamling i DNT

Styret har sett igjennom dokumentene til den forestående GF.

* Amatørmatchen

Thomas Rød stiller fra HOT.

* Mottatt forslag fra flere medlemmer

Det har kommet innspill om det skal vurderes å flytte Jarlsberg sine trenerstaller til Melsom videregående skole.

Innspillet sendes videre inn til VT.

*Hans Petter Tholfsens minneløp

Styret vedtok i fjor at HOT skal gi ett bidrag på 5000,- til årets løp.

Ref: Yvonne
Styret Horten Travforening 2018


Leder:                    Tina Gabrielsen

Nestleder:              Thomas Rousalis

Kasserer:               Stig Gyllensten

Sekretær:                Yvonne Øvrebø

Styremedlem:         Hege Rollstad

1.Vara:                   Marius Bugge 

2.Vara:                   Thomas Rød

Post
Om